Proizvodi

Fiting za elektrofuziono varenje

Upotrebom elektrofuzionog fitinga za spajanje plastičnih cevi za distribuciju fluida postižu se veoma pouzdani spojevi zbog čega sa ova vrsta spoja najčešće koristi za spajanje cevi za distribuciju gasa.

Kod upotrebe EF materijala, veoma je bitno koristiti originalni fiting poznatih i priznatih proizvođača čime se garantuje sigurnost spoja kao i lakoća upotrebe i kompatibilnost sa mašinama za elektrofuziono varenje.

Elektrofuzioni fiting čine: EF spojnice, EF lukovi, EF T-komadi, EF reduciri, prelazni komadi PE-čelik, PE kugla ventili i EF sedla.

  • Product ID:
  • 1918