Proizvodi

Hidranti i hidrantska oprema

Osnovna karakteristika protivpožarnih hidranata povezanih na distributivne cevovode svakako mora biti pouzdanost.

Odabirom proverenih evropskih proizvođača osigurali smo našim kupcima izbor najkvalitetnijih podzemnih i nadzemnih hidranata i prateće opreme.

U hidrantsku opremu koju nudimo spadaju: zidni hidranti, jednokrilni hidrantski ormari za nadzemne hidrante, dvokrilni hidrantski ormari za podzemne hidrante, hidrantska creva, ključevi, ventili, ugradbene garniture i putne kape.

  • Product ID:
  • 1917