Proizvodi

Univerzalne spojnice i flanš-adapteri

Svoju osnovnu primenu univerzalne spojnice (spojnica tip U) imaju u rešavanju problema prelaza sa jedne vrste cevnog materijala na drugu, kao i prilikom saniranja oštećenja na cevovodima.

Flanš-adapteri (poluspojnica tip E) koriste se za prelaze sa jedne vrste cevi na livenogvozdenu armaturu (na prirubnički spoj).

Korišćenjem artikala iz ovog programa moguće je izvršiti neophodne intervencije na PEHD, PVC, ACC, LG cevima, reducirati cevovod ili izvršiti prelaz sa jedne na drugu vrstu cevi ili na prirubnicu.

  • Product ID:
  • 1915