Proizvodi

Liveno gvozdeni ventili

Liveno gvozdeni ventili i armatura su esencijalni deo cevovoda jer omogućavaju zaustavljanje protoka, kontrolu vazduha u sistemu i filtriranje nečistoća.

Ventili koje možete pronaći u našoj ponudi potiču sa evropskog tržišta i tokom godina upotrebe pokazali su visok nivo pouzdanosti što je od posebnog značaja na vitalnim tačkama u distribuciji pijaće vode.

Osnovni artikli koji čine ovu kategoriju su: pljosnati zasuni (PZ ventil F4), ovalni zasuni (OZ ventil F5), nepovratni ventil, hvatač nečistoće, usisno-odzračni (vazdušni) ventili sa I i sa II kugle.

  • Product ID:
  • 1914