Proizvodi

Vodomeri

Vodomeri se koriste za merenje potrošnje vode u privatnim i komercijalnim objektima i pojedinačnim delovima objekata.

Dele se na kućne (navojne – horizontalne i vertikalne) i industrijske vodmere (prirubničke – standardne i kombinovane).

Distributeri sa kojima sarađujemo obezbeđuju garanciju i servisiranje za svaki pojedinačni vodomer.

  • Product ID:
  • 2671