Proizvodi

Šaht poklopci i slivničke rešetke

Šaht poklopci i slivničke rešetke od nodularnog liva, proizvedene u skladu sa standardom SRPS EN 124-2 jedan su od elemenata vodovodnih i kanalizacionih sistema kod kojih je kvalitet apsolutni imperativ.

Mogućnost zaključavanja, kvalitet zaptivne gume i prigušnih i vodonepropusnih uložaka, kao i opcija izrade poklopca sa grbom grada, od ključnog su značaja za moderne mobilijare, posebno u gusto naseljenim sredinama, zbog čega Hidrokomerc d.o.o. bira isključivo najpouzdanije dobavljače sa dugom tradicijom sigurnosti i kvaliteta.

Raspolažemo širokim programom okruglih (Ø600) i kvadratnih (500×500, 600×600, 800×800) šaht poklopaca, ravnih i ovalnih slivničkih rešetki (300×300, 400×400, 600×600, Ø600) za saobraćajna opterećenja B125 (pešački), C250 (laki saobraćaj) i D400 (teški saobraćaj).

  • Product ID:
  • 1916